Resmi Gazete Başlıkları - 4 EkimYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/510)
-- Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/511)
YÖNETMELİKLER
-- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
-- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2021/118, K: 2022/98 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2018/32734 Başvuru Numaralı Kararı