SPK tarafından onaylanan borçlanma araçları - Destek Yatırım BankasıSermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

İhraççı: Destek Yatırım Bankası A.Ş.

Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal İhraç Tavanı (TL): 500.000.000

Satış Türü: Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli YatırımcıFacebookta Paylaş