Türkiye genelinde yağışlar Mart ayında normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti - Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Alansal Yağış Raporu Raporu yayınlandı:
 
2021 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu
Genel Durum
Türkiye geneli mart ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Mart ayı yağışı 79.0 mm, normali (1981-2010) 59.6 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 72.6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %33, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %9 artma meydana geldi. Yağışlar Muğla, Antalya ve Kırklareli’nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normallerine göre %20’den fazla azalma gösterdi. Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir’in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü’nün güneyi ise normaline göre %80’den fazla artış gösteren bölgeler oldu.

Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerine gerçekleşti. Mart ayında en fazla yağış 190 mm ile Rize’de, en az yağış 48 mm ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise %33 ile Mardin’de gerçekleşti.

Bölgeler
Marmara
Bölgenin mart ayı yağışı 83.4 mm, normali 64.0 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 43.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %30, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %94 artma gerçekleşti.

Ege
Bölgenin mart ayı yağışı 81.6 mm, normali 64.8 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 52.3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %26, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %56 artma gerçekleşti.

Akdeniz
Bölgenin mart ayı yağışı 83.7 mm, normali 70.0 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 78.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %20, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %7 artma gerçekleşti.

İç Anadolu
Bölgenin mart ayı yağışı 60.2 mm, normali 39.5 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 38.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %52, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %55 artma gerçekleşti.

Karadeniz
Bölgenin mart ayı yağışı 90.0 mm, normali 55.2 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 49.4 mm'dir. Yağışlarda normaline %63, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %82 artma gerçekleşti.

Doğu Anadolu
Bölgenin mart ayı yağışı 87.3 mm, normali 65.4 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 112.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %34 artma, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %22 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu
Bölgenin mart ayı yağışı 65.6 mm, normali 76.2 mm ve 2020 yılı Mart ayı yağışı 147.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %14, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre %56 azalma gerçekleşti.

2020-2021 Su Yılı 6 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu (Mart 2021)
Genel Durum
1 Ekim 2020-31 Mart 2021 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli su/tarım yılı altı aylık yağışı 306.8 mm, normali (1981-2010) 382.8 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı ise 364.4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %20, 2020 yılı su/tarım yılı yağışlarına göre ise %16 azalma mevcuttur. Bölge geneli yağışlarda mart ayı yağışlarının etkisi ile iyileşme olsa da, Marmara Bölgesi haricindeki tüm bölgelerimizde normallerine göre yağış azlığı devam etmektedir. Yağışlarda en fazla azalma %28 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenmektedir.

Kümülatif yağışlar, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman çevreleri ile Trakya’nın kuzey kesimlerinde normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretmektedir. Amasya, Tokat, Kastamonu, Denizli, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ve Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde azalma oranı yer yer %40’ın üzerine çıkmaktadır. İl geneli kümülatif yağışlarda en yüksek yağış 840 mm ile Rize’de, en düşük yağış 143 mm ile Iğdır’da, normallerine göre en fazla azalma ise %46 ile Mardin’de meydana geldi. 2021 su/tarım yılının 6 aylık periyodunda yağışlı gün sayıları İstanbul çevresi, Batı Karadeniz, Balıkesir’in kuzeyi ve Ordu, Rize, Hopa çevrelerinde 100 günün üzerinde gerçekleşti.

Bölgeler
Marmara
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 449.5 mm, normali 458.6 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 329.3 mm'dir. Yağışlar normaline civarında gerçekleşirken, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %37 artma gösterdi.

Ege
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 375.8 mm, normali 443.9 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 349.3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %15 azalma, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %8 artma gerçekleşti.

Akdeniz
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 407.7 mm, normali 523.5 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 586.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %22, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %31 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 173.9 mm, normali 238.8 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 223.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %27, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %22 azalma gerçekleşti.

Karadeniz
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 310.8 mm, normali 398.2 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 346.0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %22, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %10 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 277.5 mm, normali 344.7 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 329.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %20, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %16 azalma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu
Bölgenin su/tarım yılı yağışı 303.3 mm, normali 418.7 mm ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı 507.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %28, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre %40 azalma gerçekleşti.Facebookta Paylaş