Türkiye'nin seçilmiş ekonomik göstergeleri

                           Son  Önceki    
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 2.Çeyrek 3.8% 3.9%
Kişi Başına GSYH (USD) 2022 10.659 9.601
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Ekim 35.0% %30.0
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Eylül 4.0% 3.1%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Ekim 76.8% 76.9%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Eylül 9.1% 9.2%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 2.çeyrek 3.3% 7.0%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 2.çeyrek 111.1% 119.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 2.çeyrek 113.7% 125.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Ekim 3.43% 4.75%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Ekim 61.36% 61.53%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Ekim 1.94% 3.40%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Ekim 39.39% 47.44%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Ekim 3.69% 5.46%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Ekim 3.53% 3.94%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ekim 55.90 55.46
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ekim 89.03 89.55
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon USD) Eylül 22.489 21.578
Toplam İthalat (milyon USD) Eylül 27.501 30.258
Dış Ticaret Dengesi (milyon USD) Eylül -5.012 -8.681
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Eylül 81.8% 71.3%
İhracat (milyon USD, TB verileri, GTS) Ekim 22.873 22.670
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Eylül -1.2% -1.8%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Eylül 0.7% 3.4%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Eylül -17.1% -16.1%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Eylül 3.1% 10.9%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
                                              S&P: B (Durağan)
                                          Moody's: B3 (Pozitif)
                                            Fitch: B (Negatif)
                                              JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Ekim 569.211 570.482
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Ekim 473.750 441.265
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Ekim -95.461 -129.218
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Ekim -28.651 -58.454
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Ekim -25.78 -22.65
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Ekim -82.25 -69.06
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ekim 6.276.8 6.089.6
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ekim 3.959.4 3.843.9
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr USD) Ekim 117.2 117.0
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)2.Çey 6.529.7 5.337.3
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd, yıllık) Eylül 1.876 -357
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar USD)Eylül -298.3 -303.1
Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri Eylül 602.4 608.2
(milyar USD)
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar USD) Eylül 157.3 155.3
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Eylül 5.786 6.661
Turizm Geliri (milyon USD) 3.Çeyrek 20.225 12.975
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Ekim 74.6 71.5
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Ekim 105.3 105.1
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Ekim 113.6 113.0
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Ekim 113.9 117.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ekim 89.1 88.3
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ekim 96.5 95.4
Türkiye İmalat Sanayi PMI Ekim 48.4 49.6
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Eylül 10.978 10.503
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Eylül 2.000 1.709
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Eylül 179.986 169.798
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Ekim 14.270 25.304
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Eylül 17.166 17.802
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Ekim 105.145 100.966
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ekim 184.767 198.740
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Ekim 93.761 102.656
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Eylül 89.2% 90.3%
İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Eylül 67.93% 66.46%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.çeyrek 35.351 31.047
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Eylül 13.8% 17.3%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Eylül 64.1% 69.3%
-------------------------------------------------------------------