TÜSİAD, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin % 3.5 büyümesini bekliyor

TÜSİAD'ın bugün düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda "2020 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" raporu sunuldu. Raporda TÜSİAD’ın 2020 yılına ilişkin makroekonomik tahminleri yer aldı.

Türkiye Ekonomisine İlişkin 2020 Yılı TÜSİAD tahminleri tablosunu ve "2020 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

2020’de Türkiye ekonomisinde büyümenin iç talep çekişli olması beklenmektedir. Artan ithalat
nedeniyle net dış talebin büyümeye negatif bir katkısının olacağı tahmin edilmiştir. Net dış talep
üzerindeki temel belirleyiciler AB ekonomisindeki büyüme, petrol ve diğer hammadde fiyatlarında
artış ve bölgesel jeopolitik riskler dışında yeni corona virüsü salgınının küresel büyüme ve ticarete
etkilerine bağlı olacaktır.

Para politikasının 2020’de büyümeye kısmi destek sağlayacağı öngörülmüş, enflasyonda çift haneli
görünümün devam edeceği tahmin edilmiştir. Ayrıca talep koşullarındaki canlanmanın fiyatlar
üzerindeki baskıyı bir miktar artıracağı varsayılmıştır. Kredi büyümesine paralel olarak özel
tüketimdeki artışın ılımlı olacağı tahmin edilmektedir. Yatırımların ise yavaş da olsa yılın ikinci
yarısında canlanmaya başlayacağı, jeopolitik riskler ve küresel ticaretteki artış beklentisi nedeniyle
ılımlı bir artış göstereceği beklenmektedir.

AB ekonomisinin geçen yıla kıyasla sınırlı bir iyileşme sergileyeceği varsayılmıştır. Brexit sonrası
ticari görüşmelerin gerek İngiltere gerekse AB ekonomilerine en az zarar verecek şekilde müzakere
edilmesi ve jeopolitik risklerin bertaraf edilmesi net dış talebin büyümeye katkısını artırabilir. Mevcut
tahmin senaryomuzda gelişmekte olan ekonomilere sermaye girişinin devam edeceği ve Amerikan
Merkez Bankası’nın 2021 yılına kadar faizde herhangi bir değişiklik yapmayacağı varsayılmıştır.
Ekonomide yapısal reformlara odaklanılması, özellikle işgücü üzerindeki yükleri azaltıcı adımlar
atılması, eğitim reformu, vergi reformu ve yatırım ortamını iyileştirici düzenlemelere hız verilmesi
ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesinin yanı sıra potansiyel büyümeyi de uzun vadede yukarı
çekecektir. Bu yıl bankaların kredi artışının Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklar ile koşullandırdığı
bandın içinde ama alt noktasına yakın olacağı öngörülmüştür. Eğer banka bilançolarında daha hızlı
bir mekanizma yardımı ile sorunlu kredilerin temizlenmesi mümkün olursa büyüme oranı
tahminimizin üzerinde gerçekleşebilir.

Aynı şekilde, özellikle Suriye ve Libya sorunu kaynaklı jeopolitik risklerin daha da derinleşmesi,
Amerikan Merkez Bankası’nın beklenenin aksine faiz değişikliğine gitmesi, çeşitli nedenlerle AB iç
talebini beklenenin altında artması, net dış talebin büyümeye katkısını yaklaşık 1 puan kadar
azaltabilir. Yani temel senaryo olarak tahmin edilmiş yüzde 1 oranındaki 2018 yıllık GSYH
artışının tahmin bandı +/- 1 puan olarak öngörülmektedir.

Ayrıca, yaptırımlar veya küresel finans piyasalarında yüksek borçluluk nedeniyle yaşanabilecek
sorunlar, yukarıdaki tahmin bandının çok ötesinde olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Amerika’nın
Çin ile yaptığı geçici anlaşmaya rağmen ticaret savaşlarına son vermemesi ve aksine diğer bölgeler
üzerinden krizi derinleştirmesi, Brexit dolayısıyla yıl sonunda İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde
Gümrük Birliği’nden çıkması burada yapılan tahminlerden çok daha olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Her durumda, yapısal reform-büyüme ilişkisinin potansiyel büyümeye önemli bir katkı sağlaması
reform programının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar
biriminin çalışmaları yapısal reformların doğru önceliklendirilerek hayata geçirilmesi durumunda,
orta vadeli büyümenin, arz yönlü olarak, 1.0-2.0 puan kadar yukarı çıkabileceğini göstermektedir.Diğer Haberler
Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 5,9783 Satış: 5,9891 Euro Alış: 6,5761 Satış: 6,5880
BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI 31 OCAK'TA HAFTALIK % 0.17 ARTIŞ İLE 1 TRİLYON 343 MİLYAR TL
TCMB TOPLAM REZERVLERİ 31 OCAK'TA HAFTALIK % 1.89 DÜŞÜŞLE İLE 102 MİLYAR 376 MİLYON DOLAR
YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN HİSSE STOKU PİYASA DEĞERİ: 31 OCAK'TA 33 MİLYAR 377 MİLYON USD (ÖNCEKİ: 34 MİLYAR 849,1 MİLYON USD)
TCMB BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 31 OCAK'TA HAFTALIK % 3.43 DÜŞÜŞ İLE 74 MİLYAR 856 MİLYON DOLAR
Facebookta Paylaş