(Yenileme) İşsizlik Oranı Ekim ayında 12,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) orta noktası 2020 Ekim ayı olan üç aylık
Hanehalkı İşgücü Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

" İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu.

İstihdam oranı %43,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile %43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile %50,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %31,0 oldu

Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak %31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak %19,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,0, istihdam oranı %48,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalışla %13,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla %14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,0 puanlık azalışla %48,5, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla %55,7 oldu

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,9, istihdam oranı %30,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla %24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak %30,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla %40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,9, istihdam oranı %43,2 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 39 bin kişi artarak 4 milyon 13 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %43,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bin kişi artarak 27 milyon 191 bin kişi olarak tahmin edildi..

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 40 bin kişi artarak 31 milyon 204 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 6 bin kişi, sanayi sektöründe 67 bin kişi artarken inşaat sektöründe 2 bin kişi, hizmet sektöründe 70 bin kişi azaldı."Diğer Haberler
NORVEÇ'TE TÜFE ARALIK'TA YILLIK % +1.4 (ÖNCEKİ:%+0.7)
CARİ İŞLEMLER DENGESİ OCAK-KASIM DÖNEMİNDE -35.25 MİLYAR DOLAR
NORVEÇ'TE ÜFE ARALIK'TA YILLIK % -5.7 (ÖNCEKİ:%-3.4)
MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI EKİM AYINDA: %12,9 (ÖNCEKİ: 12.7%)
ÖDEMELER DENGESİNDE NET HATA VE NOKSAN KASIM AYINDA +3.02 MİLYAR DOLAR
NORVEÇ'TE TÜFE ARALIK'TA AYLIK %+0.4 (ÖNCEKİ:-0.7)
ÖDEMELER DENGESİNDE NET HATA VE NOKSAN OCAK-KASIM DÖNEMİNDE -2.86 MİLYAR DOLAR
TCMB, EKİM AYI CARİ DENGE RAKAMINI -340 MİLYON DOLAR OLARAK REVİZE ETTİ (ÖNCEKİ: -273 MİLYON DOLAR)
İŞSİZ SAYISI EKİM AYINDA 4 MİLYON 5 BİN KİSİ (ÖNCEKİ: 4 MİLYON 16 BİN) - TÜİK
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 1732,6 milyon TL artıda
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 45046,2 milyon TL
İŞSİZLİK ORANI EKİM AYINDA: %12,7 (ÖNCEKİ: 12.7%) - TÜİK
Facebookta Paylaş