(Yenileme) İşsizlik Oranı Eylül ayında % 12.7

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) orta noktası 2020 Eylül ayı olan üç aylık Hanehalkı İşgücü Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

İstihdam oranı %44,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile %44,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,9'u sanayi, %6,3'ü inşaat, %55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,2 oldu

Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak %32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak %20,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %12,9, istihdam oranı %49,0 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla %12,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla %15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,8 puanlık azalışla %49,0, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla %56,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,3, istihdam oranı %31,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla %24,3, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak %31,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla %41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,7, istihdam oranı %43,3 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak %12,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 125 bin kişi azalarak 3 milyon 944 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak %43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 27 milyon 200 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %49,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 101 bin kişi artarak 31 milyon 144 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 37 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 15 bin kişi, hizmet sektöründe 191 bin kişi arttı.Diğer Haberler
EYLÜL AYINDA, İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI TARIM SEKTÖRÜNDE 350 BİN, SANAYİ SEKTÖRÜNDE 29 BİN, HİZMET SEKTÖRÜNDE 520 BİN KİŞİ AZALIRKEN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSE 166 BİN KİŞİ ARTTI - TÜİK
İŞGÜCÜ 2020 YILI EYLÜL DÖNEMİNDE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 1 MİLYON 282 BİN KİŞİ AZALARAK 31 MİLYON 724 BİN KİŞİ, İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI İSE 3,0 PUANLIK AZALIŞ İLE %50,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ- TÜİK
EYLÜL AYINDA, KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,2 OLDU - TÜİK
EYLÜL AYINDA, GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %24,3, İSTİHDAM ORANI %31,6 OLDU- TÜİK
EYLÜL AYINDA, MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %12,7, İSTİHDAM ORANI %43,3 OLDU- TÜİK
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 21116,9 milyon TL ekside
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 18430,0 milyon TL
İŞSİZLİK ORANI EYLÜL AYINDA: 12.7 % (ÖNCEKİ: 13.2%) - TÜİK
TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI EYLÜL AYINDA: 14.9 % (ÖNCEKİ: 15.7%) - TÜİK
TÜRKİYE GENELİNDE 15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİLERDE İŞSİZ SAYISI 2020 YILI EYLÜL DÖNEMİNDE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 550 BİN KİŞİ AZALARAK 4 MİLYON 16 BİN KİŞİ OLDU- TÜİK
İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 2020 YILI EYLÜL DÖNEMİNDE, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 733 BİN KİŞİ AZALARAK 27 MİLYON 707 BİN KİŞİ, İSTİHDAM ORANI İSE 2,0 PUANLIK AZALIŞ İLE %44,1 OLDU- TÜİK
Facebookta Paylaş