Geniş para arzı M3, Ağustos ayında yıllık % 8.3 arttı - TCMB Aylık Parasal Gelişmeler Raporu

TCMB, 'Aylık Parasal Gelişmeler Raporu'nu yayınladı.

 Raporda yer alan değerlendirmeler aşağıda bulunuyor:

Geniş para arzı M3, Temmuz 2019 döneminde yıllık %15,7 büyümenin ardından Ağustos 2019
döneminde %8,3 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay
gerçekleşen %17’den %8,5’e düşmüştür.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2019’da bir önceki aya
göre bir miktar artarak pozitif yönde %1 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen
krediler ise Temmuz 2019’da bir önceki yıla göre %2,6 artarken, Ağustos 2019 döneminde bir önceki yıla
göre %8,6 azalmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların
para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Ağustos 2019’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %8,3 oranındaki büyümede %5,7 ile vadeli
mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %1,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı
sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %9’u özel sektörden, %1,3’ü genel yönetimden, %0,3’ü
banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,4’ü net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer
taraftan diğer kalemler (net) %2,5 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.Diğer Haberler
BANKACILIK SEKTÖRÜ YURT İÇİ ŞUBE SAYISI AĞUSTOS SONUNDA 11.367 (ÖNCEKİ: AĞUSTOS 11.393) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ YURT İÇİ PERSONEL SAYISI AĞUSTOS SONUNDA 204.640 (ÖNCEKİ: 205.222) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF TOPLAMI AĞUSTOS SONUNDA 4 TRİLYON 270,4 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 4 TRİLYON 169,9 MİLYAR TL) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ AĞUSTOS SONUNDA 2 TRİLYON 536,7 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 2 TRİLYON 489,5 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZKAYNAKLARI AĞUSTOS SONUNDA 456,3 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 454,5 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜNUN NET KARI 0CAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 32 MİLYAR 838 MİLYON TL (OCAK-TEMMUZ 2018: 38 MİLYAR 46 MİLYON TL - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA % 17.93 (ÖNCEKİ: 18.19%) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇEKİRDEK SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA %13,67 (ÖNCEKİ: 13.96%) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA 4.64% (ÖNCEKİ: 4.42%) - BDDK
Facebookta Paylaş