Megapol Elektrik'in Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti Projesi ile İlgili ÇED Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Web Sitesinde Yayınlanan İlanda Konuya İlişkin Şu Bilgiler Verildi:

İzmir İli Urla, İlçesi Sıra Mahallesi Mevkiindeki Megapol Elektrik Üretim A.Ş. Tarafıdan Yapılması Planlanan Sondaj Yöntemiyle Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti (2 Adet Sondaj Kuyusu) Projesi ile İlgili Olarak İzmir Valiliğimize Sunulan Dosyayı PTD Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi Doğrultusunda İncelenmiş ve Uygun Bulunmuş Olup, Projeye İlişkin ÇED Süreci Başlamıştır.Facebookta Paylaş