Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (2021-2025/Tablo)

    2021  2022  2023  2024  2025
        ------ ------ ------- ------ -----
Anapara 3,6 7,7 7,4 10,7 11,8
Faiz 3,4 4,7 4,4 4,1 3,5
Toplam 7,0 12,4 11,8 14,8 15,3

Miktar: Milyar dolar

1) 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır.
(3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir.
(4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.
(5) Projeksiyonlar nakit çıkış tarihine göre üretilmekte olup Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında İstatistikler bölümünde yayımlanan
projeksiyon tarihine göre üretilmiş projeksiyonlardan farklılık gösterebilmektedir.

Kaynak: Hazine web sitesi