Resmi Gazete Başlıkları - 15 AğustosYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik