SPK'nın katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerini onayladığı fonlar - İş Portföy Azim Serbest Özel Fon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Kurucu: İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Unvanı: İş Portföy Azim Serbest Özel Fon

Bağlı Olduğu Şemsiye Fon:İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonFacebookta Paylaş