SPK'nın katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerini onayladığı fonlar - Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz) Özel Fon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Kurucu: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Unvanı: Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz) Özel Fon

Bağlı Olduğu Şemsiye Fon: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonFacebookta Paylaş