SPK'nın katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerini onayladığı fonlar - Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Kurucu: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Unvanı: Ak Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon

Bağlı Olduğu Şemsiye Fon:Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonFacebookta Paylaş